Özetle Performans ve Hedeflerimiz...

2009 II. Yarıyıl-2010 Hedeflerimiz

2009 II. Yarıyıl-2010 Performansımız

Gelecek Dönem Hedeflerimiz

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK

SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK

Yenilenebilir enerji portföyünü, yeni projelere finansman sağlamak suretiyle, gerek sayı gerekse toplam kredi portföyündeki payı açılarından büyütmek

31 Aralık 2010 itibarıyla TSKB’nin finansman sağladığı yenilenebilir enerji proje sayısı 95’e ulaşmıştır.

TSKB, 2011 yılı ve sonrasında yenilenebilir enerji portföyünü, yeni projelere finansman sağlamak suretiyle, gerek sayı gerekse toplam kredi portföyündeki payı açılarından büyütmeyi hedeflemektedir.

Enerji verimliliği proje sayısını 2010 sonunda 10’a ulaştırmak

TSKB, enerji verimliliği alanında finanse ettiği proje sayısı 2010 sonunda 17’ye ulaştırmıştır.

TSKB, 2011 yılı ve sonrasında enerji verimliliği portföyünü, yeni projelere finansman sağlamak suretiyle, gerek sayı gerekse toplam kredi portföyündeki payı açılarından büyütmeyi hedeflemektedir.

Çevreye saygılı portföy yönetimi ve yatırım ürünleri geliştirmek

Raporlama döneminde bu alanda bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

TSKB’nin hedefi ürün ve hizmet gamında çevreye saygılı ve duyarlı ürün sayısını artırmak ve bu alanda öncülüklere imza atmaktır.

Uluslararası finansal kaynaklara erişim

TSKB, raporlama döneminde uluslararası finansal kaynaklara erişerek sürdürülebilir bankacılık misyonunun ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak temini çalışmalarına devam etmiştir.

TSKB, uluslararası piyasaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve APEX kredileri alanları başta olmak üzere, sunduğu uzun vadeli kaynak imkânlarını en uygun koşullarla müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

ÇEVRE

Karbon nötr olmak

TSKB, 2008 ve 2009 yılında Karbon Nötr Projesi’ni başarıyla uygulayarak karbon nötr kimliğini sürdürmüştür.

TSKB’nin hedefi, 2010 yılı ve sonrasında da karbon nötr kimliğini sürdürecektir.

2009-2010 yıllarında Karbon ayak izini 2008 yılına göre %5 azaltmak

TSKB’nin karbon ayak izi, 2010 yıl sonu itibarıyla 2008 yılına oranla %67,88’lik azalma kaydetmiştir.

Bu yüksek oranlı azalma yenilenebilir enerji kullanımıyla sağlanmıştır.

TSKB 2011-2012 yılları için karbon ayak izini %5 oranında azaltmayı hedeflemektedir.

TSKB, karbon ayak izini azaltmak adına elektrik ve doğalgaz kullanımında tasarruf sağlayan çalışmalarına devam etmeyi öngörmektedir.

Yenilenebilir enerji kullanımına devam edilmesi

TSKB, 1 Haziran 2009’da tüm hizmet binalarında yenilenebilir enerji kullanımına geçmiş, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji kullanmaya devam etmektedir.

TSKB, tüm hizmet binalarında (Bahreyn Şubesi hariç) yenilenebilir enerji kullanmaya devam etmeyi öngörmektedir.

İklim değişikliği konusunda içsel kapasiteyi ve Çevresel Risk Değerlendirme Modelini (ERET) geliştirmek

TSKB iklim değişikliği konusunda içsel kapasitesini sürekli olarak geliştirmektedir.

TSKB, ERET modelini geliştirerek 1 Temmuz 2010 itibarıyla yeni versiyonu kullanmaya başlamıştır.

Banka bu konudaki yetkinliklerini artırmayı ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak yatırımlara destek sağlamayı misyonun çok temel bir öğesi olarak görmektedir. TSKB, gelecek yıllarda ERET’i geliştirmeyi hedeflemektedir.

ISO 14001, 2. dönem belgelendirme sürecinden eksiksiz çıkılması ve 3 yıl süreli yeni sertifikasyona hak kazanılması

TSKB, 19 Aralık 2009’da dolan 2. dönem belgelendirme sürecinden eksiksiz çıkmış ve 3 yıl süreli yeni sertifikasına hak kazanmıştır.

TSKB, 2011 ve 2012 yıllarında ISO 14001 denetlemelerini başarıyla tamamlamayı hedeflemektedir.

İklim değişikliği konusunda global arenada ve Türkiye’deki gelişmeleri izlemek, bunları çalışmalarında göz önünde tutmak

TSKB, iklim değişikliği alanında Türkiye’de ve global ölçekte meydana gelen gelişmeleri ve atılan adımları sistematik olarak izlemekte ve STK’lar nezdinde gerçekleştirilen gönüllü inisiyatiflerde aktif olarak yer almaktadır. Bu kapsamda Global Compact, UNEP FI’ya üye olunmuş ve Carbon Disclosure Project’te yer almıştır.

TSKB, 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban kentinde toplanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın genel sonuçlarını olduğu kadar, Türkiye açısından ortaya çıkabilecek gelişmeleri de yakından izleyerek bunları çalışmalarında göz önünde tutmayı hedeflemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM VE UYUM

 

Yasalara, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik ilkelere tam uyumun sürdürülmesi ve “sıfır hata/yolsuzluk/şikâyet” seviyesini korumak

Raporlama döneminde TSKB, yasalara, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik ilkelere tam uyum sağlamak adına gerekli olan tüm çalışmaları yerine getirmiştir.

TSKB’nin hedefi bu alanlardaki tam uyumu sürdürmek ve “sıfır hata/yolsuzluk/şikâyet” seviyesini korumaktır.

Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim derecesini ilk raporda vurgulanan eksikleri tamamlayarak korumak

TSKB, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan kuruluşların derecelendirme notları dikkate alınarak düzenlenen 1. Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde En Yüksek 2. Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş ödülünün sahibi olmuştur. TSK’nin kurumsal yönetim notu Bankacılık Sektörünün en yüksek notudur.

TSKB’nin hedefi sektördeki en yüksek kurumsal yönetim derecesini, ilk raporda vurgulanan eksikleri tamamlayarak korumaktır.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda “sıfır vaka” seviyesinin korunması

TSKB suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda Türkiye’de geçerli mevzuata tam uyumu benimsemiş ve bu doğrultuda iş süreçlerinde gerekli olan kontrol, alarm ve diğer mekanizmaları eksiksiz oluşturmuştur. Raporlama döneminde “sıfır vaka” seviyesi korunmuştur.

TSKB’nin hedefi bu alanlardaki tam uyumu sürdürmek ve “sıfır vaka” seviyesini korumaktır.

SOSYAL KATKI

İNSAN KAYNAĞI

İnsan kaynağının mesleki ve bireysel gelişimini sürdürmek

TSKB, 2009 II. yarıyılında çalışan başına 10,99 saat teknik ve 2,81 saat kişisel gelişim eğitimi, 2010 yılında ise çalışan başına 29,79 saat teknik ve 13,41 saat kişisel gelişim eğitimi gerçekleştirmiştir.

TSKB’nin hedefi teknik ve kişisel eğitim programlarını geliştirerek sürdürmektir.

Çevre eğitimlerini artırmak

TSKB, raporlama döneminde çalışanlarına çeşitli çevre bilinçlendirme eğitimi sunmuştur.

TSKB, gelecek dönemde, insan kaynağı eğitim çalışmalarında çevre eğitimlerine artan oranda yer vermeyi hedeflemektedir.

Çeşitliliği korumak

2010 yılında TSKB’de kadın çalışan oranı %53, üst yönetimdeki kadın çalışan oranı ise %33’tür.

TSKB’nin hedefi insan kaynağı çeşitliğini korumak ve geliştirmektir.

SOSYAL SORUMLULUK

Önceliğimiz Çevre projesini geliştirerek sürdürmek

TSKB, raporlama döneminde Önceliğimiz Çevre projesini çeşitli etkinlikler ve sponsorluklarla geliştirmeye devam etmiş ve çevresel platformlarda yoğun olarak yer almıştır.

TSKB’nin sosyal sorumluluk projelerindeki mevcut platformlara yenilerini ekleyerek, paydaş kitlesini ve etki alanını artırmak ve paydaşların da aksiyon almasını sağlamaya yönelik projeler oluşturmak.

www.cevreciyiz.TV projesinin geliştirilmesi

Türkiye’nin en kapsamlı çevre video portalı 2010 yılında gelişmesini sürdürmüş ve daha geniş bir kitle tarafından izlenmiştir.

Türkiye’nin ilk çevre konulu video portalı “www.cevreciyiz.TV”nin video arşivini zenginleştirerek yaygınlaştırılmasını sağlamak. Buna ek olarak sosyal medyada “çevreciyiz” diyen kitleyi büyütmek.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları