TSKB ÇEVRE YÖNETİM EKİBİ YAPILANMASI

Çevre Yönetim Ekibi, TSKB’de ÇYS’nin devamlılığını sağlamakla sorumludur. Çevre Yönetim Ekibi’nin temeli 2005 yılında kurulmuş bulunan ÇYS çalışma grubunda atılmıştır. Bu ekip TSKB’nin farklı birimlerinden temsilcileri bünyesinde toplamış olup zaman içinde ÇYS proje ekibine dönüşmüştür. TSKB’de ÇYS’nin kuruluş çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aynı ekip TSKB’nin Çevre Yönetim Ekibi olarak görev almıştır. Ekip, doğrudan Genel Müdür’e bağlı çalışan TSKB Çevre Temsilcisi’nin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

(soldan-sağa):
Ön sıradakiler: Nesrin BEYER, Dilek ÖZDEMİR OLCAY, Onur OSMANOĞLU, Hülya KURT, Canan EGÜZ, İlke YUSUFOĞLU
Arka sıradakiler: Öjen ARSLANYAN, Çoşkun KANBEROĞLU, Meltem GÜLSOY, F. Gürkan GÜRBÜZ

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları