TSKB’ye göre yaşanabilir yarınlar için tek hedef “düşük karbon ekonomisi”dir.

TSKB ENERJİ ENDEKSİ

Enerji alanındaki profesyonel bilgi birikimini sermaye piyasalarına da yansıtmayı amaçlayan TSKB’nin, İMKB ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucunda oluşturulan ve Türkiye’de bir ilk olan TSKB Enerji Endeksi, 3 Mayıs 2010’dan itibaren alternatif bir endeks olarak yatırımcılara sunulmuştur.

İMKB’de işlem gören şirketlerden, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve konsolide gelirleri içinde enerji sektöründeki payı %40’dan fazla olanların yer aldığı TSKB Enerji Endeksi ile Türkiye’de enerji sektörünün performansını takip etmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için bir kriter endeks oluşturulmuştur.

TSKB Enerji Endeksi’nin, fiyat ve getiri endeksleri olarak başlangıç tarihi 31 Aralık 2008, başlangıç değeri ise aynı tarih itibarıyla 10.000 olarak belirlenmiştir. 3 Mayıs 2010’dan itibaren hesaplanmaya başlayan Endeks’te halen 10 şirket yer almaktadır. Endeksle ilgili bilgilere Endeks’in internet sitesi olan
www.tskbendeksleri.com adresinden ulaşılabilmektedir.

TSKB, 2011 başında kendi Enerji Endeksi’ne dayalı bir tematik fonu müşterilerine sunacaktır. Böylece Türkiye’de bir kurum ilk defa kendi özel endeksine dayalı anapara garantili fon kurmuş olacaktır. Yeniliklerin yaratıcısı TSKB, uzman ve dinamik portföy yönetimi çerçevesinde 2011’de de ilkleri gerçekleştirmeye ve piyasadaki öncü konumunu sürdürmeye devam edecektir.

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, TSKB ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve endeksin önemine dikkat çekerek, “TSKB Enerji Endeksi, enerji ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren İMKB şirketlerinin fiyat ve getiri performanslarını yansıtmak amacıyla oluşturuldu. Endekste yer alacak şirketler TSKB tarafından belirlenerek İMKB’ye bildirilecek, endeksin hesaplanması ve sürekliliğinin sağlanması işlemleri İMKB tarafından gerçekleştirilecektir.

İMKB, kendisi dışında başka bir kurum için hesapladığı ilk endeks olan TSKB Enerji Endeksi ile endeks hesaplama konusunda oluşan 25 yıllık tecrübe ve birikimini sektörün hizmetine sunmakta, yurtdışı gelişmiş piyasalarda çok yaygın olarak kullanılan endekse dayalı finansal ürünlere ilişkin ülkemizde de endeks oluşturma, hesaplama ve bu endekslere dayalı finansal ürünler için piyasa oluşturma hizmetlerini geliştirerek kurumsal ve bireysel yatırımcıların yatırım alternatiflerini çoğaltmayı hedeflemektedir” şeklinde konuşmuştur.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları