SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de para aklama ile mücadele konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

1996 yılında yürürlüğe giren “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ile 2006’da kabul edilen “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” para aklama ile mücadelenin ülkemizdeki yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele eden kurum statüsündedir. 2008 yılında yayınlanan yönetmelikle Türkiye’de bankacılık sistemi yolu ile para aklanmasının önlenmesi amacıyla bankalara Uyum Programı zorunluluğu getirilmiştir. TSKB yatırım bankası olması nedeniyle uyum programını hazırlamakla yükümlü değildir.

TSKB, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda Türkiye’de geçerli mevzuata tam uyumu benimsemiş ve bu doğrultuda iş süreçlerinde gerekli olan kontrol, uyarı ve diğer mekanizmaları eksiksiz oluşturmuştur.

TSKB İç Kontrol Merkezi, günlük bazda gerçekleştirilen izleme ve iç kontrol faaliyetlerinden sorumludur. Uyum Programı’nın bütününün etkinliği ve yeterliliği denetlenip, aksaklıklar Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Diğer taraftan TSKB’de gerçekleştirilen müşteri işlemleri günlük, aylık ve üçer aylık dönemlerle kontrol edilip raporlanmaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları