TSKB’NİN İŞTİRAKLERİ

TSKB’nin

 • sermaye piyasaları,
 • gayrimenkul yatırım ortaklığı,
 • gayrimenkul değerleme

alanlarında faaliyet gösteren iştirakleri Banka’nın “hizmet bütünü” oluşturma stratejisine hizmet etmektedirler.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye’nin ilk aracı kuruluşu olup, İMKB’nin kuruluşunda danışmanlık vermiştir. Sermaye piyasalarında on binlerle ifade edilen geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunmaktadır.

www.yfas.com.tr

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına tabi bir yatırım şirketi olan TSKB GYO, gayrimenkul projesi geliştirmenin yanı sıra yatırım faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Şirket’in büyük oranda ticari gayrimenkuller üzerinde yoğunlaşmış bir yatırım portföyü mevcuttur.

www.tskbgyo.com.tr

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Şirket, değerleme hizmetleri kapsamında gayrimenkul veya farklı nitelikteki varlıkların rayiç değerlerini bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla takdir etmekte, uluslararası alanda kabul görmüş standartlara uygun danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

www.tskbgd.com.tr

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TSKB Yatırım Ortaklığı’na ait yatırım portföyünün önemli bir bölümü İMKB’de işlem görmektedir.

 

TSKB Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. (TSKB İpotek)

TSKB İpotek, kredilerin teminatlandırılması aşamasında, bankalar ve finans kuruluşları ile gayrimenkul teminatını tercih eden şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

www.tskbipotek.com.tr

TSKB Gayrimenkul Aracılık A.Ş.
(TSKB GA)

TSKB GA, proje geliştiricilere ve yatırımcılara arsa alımından, geliştirilecek projenin finansmanına; çeşitli modellerde ortaklık alternatiflerinden, ortaya çıkan ürünün satışı konusunda paket hizmet sağlamaktadır.

www.tskbga.com.tr

TSKB’nin bunlara ek olarak

 • Türkiye İş Bankası Grubu kapsamında iştirakleri,
 • sınai iştirakleri,
 • yabancı iştiraki (Avrupa Yatırım Fonu’nda hisse)

bulunmaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları