YETKİNLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

TSKB, çalışanlarının performanslarını ve bireysel yetkinliklerini profesyonel eğitim ve gelişim programları ile geliştirmeyi hedefleyen sistematik çalışmalar yürütmektedir.

Banka’nın Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından planlanan, organize edilen ve yürütülen eğitim faaliyetlerinin temel ve ortak amacı, çalışanların ihtiyacı olan mesleki ve bireysel eğitim programlarını uygulayarak, TSKB’nin etkinliğini ve verimliğini mümkün olan en üst seviyede devam ettirmek ve çalışan memnuniyetini sürekli olarak artırmaktır.

Çalışanlarının çeşitliliğine önem ve değer veren TSKB, çeşitliliği organizasyonel yapısının çok değerli bir temeli ve entelektüel sermayesinin bir bileşeni olarak görmektedir.

TSKB’de eğitim programları, sürekli eğitimi desteklemek ve bireysel düzeyde olduğu kadar Banka genelinde de performansı mükemmele ulaştırmak üzere hazırlanmıştır. Konuya göre şekillenen ve çalışanların pozisyonlarına göre belirlenen eğitim programları, TSKB’nin organizasyonel yapısı ile yönetim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilere yönelik hedefleri içermektedir.

Banka, teknik eğitim programlarının yanı sıra insan kaynağının bireysel gelişimini destekleyecek eğitim çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

TSKB’de hizmet içi eğitimde kullanılan yöntemler kurum içi eğitimler, kurum dışı eğitimler (yurt içi ve dışı) ve konferanslardır.

Eğitim yaklaşımımızdan satırbaşları

 • TSKB, kişisel gelişim eğitimleri kapsamında, motivasyon amaçlı ve çalışanların hayat kalitelerini artırmaya yönelik Outdoor ve Yönetici Geliştirme eğitimleri gerçekleştirmektedir.
 • Türkiye’nin “çevreci bankası” TSKB, insan kaynağının çevre konularındaki bilincini ve farkındalığını sürekli geliştirmeyi eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin temel bir öğesi olarak kabul etmiştir.
 • Banka, ÇYS kapsamında insan kaynağına sistemli eğitim çalışmaları sunmaktadır.
 • TSKB, acil durum ve iş sürekliliği planı gereği, çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 • TSKB, kurum içi iletişimi artırmaya yönelik çalışmalar düzenlemektedir. Bu kapsamda tüm çalışanların katılımıyla yılbaşı yemeği ve kuruluş kokteyli, yöneticilerimizin katılımıyla da yılda iki kere vizyon toplantısı düzenlenmektedir.
 • ÇYS kapsamında, raporlama döneminde ISO14001 Bilinçlendirme, Permakültür ve Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri konulu seminerler düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi gerçekleştirilmektedir.

 

TSKB İK Eğitim Göstergeleri

 

Üst Yönetim kişibaşı eğitim saati

Orta Yönetim kişibaşı eğitim saati

Uzman Grubu kişibaşı eğitim saati

İhtisas Grubu kişibaşı eğitim saati

2009/2. Yarıyıl

7,53

13,36

18,44

8,37

2010

45,50

34,76

58,71

14,79

 

Çalışan Sayısı (İdari Personel hariç)

Toplam eğitim saati (İdari Personel hariç)

 Çalışan başına ortalama eğitim süresi (saat)

Kadın Çalışan başına ortalama eğitim süresi (saat)

Erkek Çalışan başına ortalama eğitim süresi (saat)

2009/2. Yarıyıl

262

3.523

13,44

13,33

13,57

2010

297

12.680

 42,69

39.89

45,82

Eğitim süreleri
(kişi başı eğitim saat)

2009 II. Yarıyıl

2010

Teknik ve kişisel gelişim eğitimleri toplamı

13,44

42,69

Teknik eğitimler

10,74

29,88

Kişisel gelişim eğitimleri

2,70

12,81

Personel sayısı (idari personel hariç)

262

297


Vizyon Toplantısı Personel Ritm

TSKB Yönetici Adayı programları
Yıllardan beri “kendi yöneticisini yetiştirme” hedefi kapsamında çalışmalar yürüten TSKB, geleceğin uzman ve yöneticilerini yetiştirmek adına her yıl yaz döneminde Yönetici Adayı programı düzenlemektedir.

Banka, istihdam ettiği yönetici adaylarını özel olarak yapılandırılmış eğitim programları ile TSKB’de üstlenecekleri görevlerine yoğun olarak hazırlamaktadır.

TSKB, Yönetici Adayı alımlarına kaynak oluşturmak üzere, 2010 yılında bir ilke imza atarak 3 gün süren TSKB Kariyer Atölyesi çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışma kapsamında, İstanbul’a yakın bir otelde, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinden oluşan katılımcılara kişisel gelişim ve outdoor eğitimleri sunulmuş, Banka’nın tanıtımı yapılmış ve Banka’da yönetici pozisyonlarda çalışan koçlar eşliğinde proje çalışması yaptırılmıştır.

TSKB Kariyer Atölyesi’nde proje çalışmaları ve diğer aktiviteler esnasında değerlendirilen ve Banka profiline uygun bulunan adaylar Yönetici Adayı alım sürecine dahil olmuştur.


Müdürler Toplantısı

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları