İş birliği İçinde Olduğumuz STK’lar

TSKB, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında STK’lar ile de etkileşimli ve sistemli bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Banka’nın iş birliği içinde bulunduğu STK’lar hakkındaki kısa bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

İş birliği İçinde Olduğumuz STK’lar

TEMA - Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TEMA erozyonla mücadele konusunda faaliyet göstermekte; toplumun tüm kesimlerinde erozyon hakkındaki farkındalığın artırılması adına yoğun çalışmalar yürütmektedir.
www.tema.org.tr

TÜRÇEK - Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda faaliyet göstermektedir.
www.turcek.org.tr

TURMEPA - Deniz Temiz Derneği

Deniz Temiz Derneği Türkiye’nin deniz ve kıyılarının kirletilmemesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması adına faaliyetlerde bulunmaktadır.
www.turmepa.org.tr

REC - Bölgesel Çevre Merkezi

REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyo çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir.
www.rec.org.tr

ÇEKÜL - Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.
www.cekulvakfi.org.tr

YEŞİL ADIMLAR - Çevre Eğitim Derneği

Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği, doğa ve kent yaşamıyla barışık, sağlıklı
21. yüzyıl toplumu için gerekli olan çevre bilincinin artması ve yaygınlaşması için çalışmaktadır.
www.yesiladimlar.org

İKSV - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

İKSV, dünya çapında tanınan, Türkiye’nin en köklü kültür ve sanat vakfıdır.
www.iksv.org

TCK - Türk Coğrafya Kurumu

TCK, Türkiye’de coğrafyanın ve diğer yer ve beşeri bilimlerin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.
www.tck.org.tr

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları