Tedarik fonksiyonumuz kapsamında sürdürülebilirlik, toplam maliyeti belirlemede çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dikkate alan ürün ve hizmetlerin seçilmesi anlamına gelmektedir.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

TSKB, sürdürülebilirliğin önemini kavramış ve iş pratiğini bu doğrultuda inşa etmiş tedarikçilerle çalışmaya odaklıdır.
Tedarik fonksiyonumuz kapsamında sürdürülebilirlik, toplam maliyeti belirlemede çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri dikkate alan ürün ve hizmetlerin seçilmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle, tedarik sürecinde sorumluluk sahibi ve sürdürülebilirliğe uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesidir.

TSKB, prensip olarak tedarikçi ilişkisi içine girdiği şirketlerin çevresel etkilerini değerlendirmelerini ve gerekli izinleri alarak ilgili prosedürleri uygulamalarını talep etmektedir.

TSKB tedarikçi ilişkilerinde sürdürülebilirliği, tedarikçileriyle imzaladığı sözleşmelerinde düzenlemektedir.

TSKB, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ve ISO 14001 çerçevesinde, tedarikçilerin yükümlülüklerini çevre ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yerine getirmelerini talep etmektedir.
Sözleşmelerde tedarikçiler, TSKB’nin konu ile ilgili taleplerini karşılamak adına iş birliğine gireceklerini açık şekilde taahhüt etmektedirler. TSKB, sözleşmelerinde, yukarında özetlenen maddelere uygunsuz tutum ve davranışları, tedarik sözleşmelerinin feshi için haklı bir sebep olarak tarif etmekte ve konunun önemini vurgulamaktadır.

TSKB, hizmet satın alacağı firmaları belirlerken ISO 14001 Belgesinin varlığını veya alınan hizmetin niteliğine göre Banka’nın gerekli prosedürleri yerine getirirken tam bir iş birliği içinde çalışma zorunluluğunu vurgulamaktadır.

TSKB, tedarikçilerle ilişkilerinde gözettiği bu yaklaşım ile dolaylı çevresel etkisine katkıda bulunmakta; sürdürülebilirliğin iş dünyasında daha geniş bir paydaş kitlesince benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları