YASALARA VE KURALLARA EKSİKSİZ UYUM

TSKB için, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum,

 • sürdürülebilir ekonomik performansın güç kaynağını,
 • etik ve dürüst rekabetin çerçevesini,
 • paydaş menfaatlerini dengelemenin ve gözetmenin temel aracını

oluşturmaktadır.

Bu noktalardan hareketle TSKB, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyumu, bankacılığın sorumlu bir anlayışla icrasında önemli bir temel taşı olarak kabul etmektedir.

TSKB’nin kurumsal hedefi, bankacılık hizmetini bütünsellik içinde sunarak piyasadaki prestijini ve marka gücünü sürekli pekiştirmektir. Bunu gerçekleştirmenin yolu kanun ve mevzuatlara olduğu kadar etik değerlere de tam uyumdan geçmektedir. Topluma, çevreye ve sosyal hayata katkı ise başarıya giden yolun diğer tamamlayıcı bileşenleridir.

TSKB’de iş kolları, hizmetler ve ürünler için net olarak tanımlanmış politikalar, prosedürler ve risk yönetim esasları ile sistemler mevcuttur. TSKB’nin sahip olduğu bilgi işlem alt yapısı ise politika, prosedür ve sistemlerin

 • hizmet döngüsünde etkin ve hızlı bir şekilde içselleştirilmesine,
 • tüm yönetim raporlaması fonksiyonlarının en verimli bir biçimde gerçekleştirilmesine,
 • iç ve dış denetim işlevlerinin eksiksiz bir şekilde icrasına olanak tanımaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları