TSKB, ülkemizde sürdürülebilir bankacılık alanında trend belirleyicidir. Attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler, bankacılık sektöründe referans oluşturmakta ve örnek alınmaktadır.

TSKB’NİN ÇEVRESEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

İlk sürdürülebilirlik raporunda detaylı olarak aktarıldığı üzere TSKB “Çevre ve Sürdürülebilirlik” alanında global çizgide bankacılık yapmaya özen göstermektedir. İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik TSKB’nin kurum stratejisi ve iş ilkelerine sıkıca entegre edilmiştir.

DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1992
UNEP FI 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından temelleri atılan inisiyatif, günümüzde 140’tan fazla uluslararası üyesiyle dünya çapında bankacılık sektöründe çevresel konulardaki algıyı güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarını sürdürmektedir.

1999
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi 1999 yılında başlatılan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, dünyada sürdürülebilirlik odaklı lider şirketlerin performansını takip eden ilk global endekstir.

GRI İlkeleri, 1999 yılında, sürdürülebilirlik performansının gönüllü raporlanması konusunda evrensel bir kılavuz olarak kabul görmeye başlar.

2000
2000 yılında hayata geçirilen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on evrensel ilkeyi daha iyi bir konuma ulaştırmak amacıyla dünyanın her bir yanından binlerce şirketi bir araya getiren bir inisiyatiftir.

2000 yılında kurulan Karbon Saydamlık Projesi (CDP), kâr amacı gütmeyen bağımsız bir inisiyatiftir ve uluslararası büyük kuruluşların iklim değişikliği karşısında kaydettikleri performans datalarını bünyesinde barındırmaktadır.

BM Milenyum İlkeleri, 2000 yılında dünya devletleri liderlerince kabul edilmiştir ve 2015 yılına kadar dünya çapındaki aşırı yoksulluğun azaltılmasına yönelik hedefleri belirlemektedir.

2003
2003 yılında ilan edilen Ekvator Prensipleri, proje finansmanı alanında sosyal ve çevresel risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine dair gönüllü standartları belirlemektedir.

2005
1997 yılında imzalanan ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, sera gazları salımının dünya çapında azaltılmasına dair hedefleri belirlemiştir.

2006
Bir Dünya Bankası kuruluşu olan IFC ile ortaklaşa geliştirilen Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri ilk olarak 2006 yılında Londra’da duyurulmuştur.

TSKB'DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1980
Çevre konusunda 1980’li yıllardan itibaren örnek inisiyatifler sergileyen ve sürdürülebilir bankacılığın tohumlarını atan TSKB, çevre faktörünü kredi değerlendirme süreçlerinde tamamen kendi inisiyatifiyle dikkate alan ve projelerin çevresel yükümlülüklerinin yerine getirilmesini özenle gözeten bir hizmet sağlayıcı olmuştur.

1990
TSKB, 1990’lı yıllarda çevre yatırımlarını finanse etmek üzere uluslararası piyasalardan kaynak temin etmiş ve Türk sanayisine ilk çevre kredilerini sunan banka olmuştur.

2005
TSKB, 2005 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım atarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

2006
TSKB 2006 yılında Çevre Politikasını paydaşlarına ve kamuoyuna duyurarak sürdürülebilir bankacılık yolculuğuna bir kilometre taşı daha eklemiştir.

2007
TSKB, 2007 yılı başında Çevre Yönetim Sistemi’ni ISO 14001 Sertifikası ile taçlandırmıştır. Aynı yıl Banka, kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında www.cevreciyiz.com portalını yayına açmıştır. 2007 yılının bir diğer önemli gelişmesi, çevresel proje değerlendirme modeli ERET’in (Çevresel Risk Değerleme Modeli) uygulanmaya alınması olmuştur.

2008
TSKB, 2008 yılında Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülünü kazanmıştır.

2009
2009 yılında Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülünü ikinci kez kazanan TSKB, aynı yıl Türkiye’nin karbon nötr bankası olmuştur. 2009 yılının bir diğer önemli gelişmesi TSKB’nin UNEP FI oluşumuna katılması olmuştur. Banka, yine 2009 yılında dünya çapında sürdürülebilirlik raporlamasının temel kılavuzu olarak kabul edilen GRI’a kurumsal paydaş olarak iştirak eder. Aynı yıl, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Banka cevreciyiz.TV’yi yayına açarak bir ilke daha imza atmıştır.

2010
2010 yılında TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri üçüncü kez kazanılan Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülü ile taçlanmıştır. Banka, yılın hemen başında Türk finans sektöründe bir ilke imza atarak GRI onaylı sürdürülebilirlik raporunu paydaşlarına ulaştırmıştır. TSKB’nin 2010 yılında gerçekleştirdiği önemli atılımlardan biri de Karbon Saydamlık Projesi’ne katılması olmuştur. Banka, 2010’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de imzalamıştır.

2011 yılı başında “Su Saydamlık Projesine” destek olmuştur.

2011 yılı Haziran ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki ilk İlerleme Raporu yayınlanmıştır.

 

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları