TSKB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK STRATEJİSİ

TSKB, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının sürdürülebilir bankacılıkta olduğuna inanmaktadır.

Bu ifade, aynı zamanda TSKB’nin sürdürülebilirlik stratejisinin de özetidir.

TSKB, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da sürdürülebilir geleceğinde sorumluluk sahibidir. Banka, bu konuya katkısını ürün gamının en önemli kısmını oluşturan kredilendirme faaliyetleri kapsamında çevrenin korunmasını sağlayacak ve iklim değişikliğinin etkisini azaltacak yatırımlara finansman desteği ile sağlamaktadır.

TSKB, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişmesine katkı hedefini paylaşan müşterilerle çalışmaya odaklıdır. Banka, müşterileriyle birlikte çalışarak; mevzuat, çevre ve sosyal boyutlardaki risklerin en iyi şekilde yönetilmesinin yanında topluma artan oranda değer yaratılmasını da gözetmekte ve teşvik etmektedir.

TSKB, sürdürülebilir kalkınmaya destek misyonunu, enerji başta olmak üzere farklı sektörlerden müşterilerine kaynak sağlamanın yanında danışmanlık ve finansal aracılık hizmetlerini de sunarak yerine getirmektedir.

Düşük karbon ekonomisinin desteklenmesi, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık stratejisinin temellerinden biridir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları