TSKB’DE İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATI

TSKB, BM İnsan Hakları Beyannamesi’ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ve Türkiye’de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu her türlü çalışmasının temelinde hedeflemektedir.

Çeşitlik ve fırsat eşitliği, TSKB insan kaynağı politikasının önemli bir bileşenidir.
TSKB, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izlemektedir. Banka, insan kaynakları politikası kapsamında her türlü ayırımcılığa karşıdır. TSKB, aynı zamanda, dünyada ve ülkemizde her türlü zorla ve zorunlu işçi ve çocuk çalıştırılmasına karşı olup bu tip kanun dışı eylemelerin engellenmesine yönelik inisiyatifleri desteklemektedir.

Çalışanlarının çeşitliliğine önem ve değer veren TSKB, çeşitliliği organizasyonel yapısının çok değerli bir temeli ve entelektüel sermayesinin bir bileşeni olarak görmektedir. Bu düşünce yapısıyla hareket eden TSKB, çalışanlarını farklı düşünmeye, farklı hareket etmeye ve bireysel yetkinliklerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlanmasını, insan kaynağı yönetiminin tüm süreçlerinde ve uygulamalarında gözeten TSKB cinsiyet, din ve yaş anlamındaki çeşitliliği desteklemektedir.

Kadın personel sayısının toplam erkek personele oranla daha fazla oluşu ve TSKB üst yönetiminde görev alan kadın sayısı, Banka’nın çeşitlilik politikalarının en somut göstergesini oluşturmaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları