DIŞ ÇEVRESEL ETKİLERDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER

2000’li yıllarda TSKB’de ÇYS’nin kurulmasıyla birlikte, gelişmiş bir çevresel risk değerlendirme modeli olan ERET tasarlanmış ve çevresel risk değerlendirmesi yeni bir boyuta taşınmıştır.

Çevresel Risk Değerlendirme Modeli (ERET)
ÇYS’nin kuruluş aşamasında, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)’nun desteğinde yürütülen proje ile geliştirilen ERET, 35 başlığa cevap arayarak notlama yapan bir çevresel risk değerlendirme modelidir. ERET, TSKB’de gönüllülük ilkesiyle geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Daha önceki yıllarda belirli projelere uygulanan ERET Modeli, 2007 yılından itibaren TSKB Kredi Komitesi’nde ele alınan tüm projelere uygulanmaktadır. ERET Modelinin hazırlanması TSKB proje mühendisinin sorumluluğundadır ve mühendislik proje değerlendirme raporunun bir parçasıdır.

Model, TSKB tarafından kredilendirilmek üzere değerlendirilen yatırım projesinden ve proje sahibinin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etki ile yasal ve finansal olası yükümlülüklerin, mevcut ve ileriye dönük bir perspektifle etüt edilmesine dayanmaktadır. Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği müşteriyle iş birliği içinde hazırlanan bir plan dahilinde yapılandırılmaktadır.

TSKB’nin güçlü bankacılık disiplini ERET’in temelini oluşturmaktadır.
Bu gerçekten hareket eden TSKB, pazarlama aşamasında uyguladığı dikkatli yaklaşımın sonucunda, çevresel etkilerinin çok yüksek olacağını öngördüğü projeleri değerlendirme aşamasına almamaktadır. Bu yaklaşım, ERET sonuçlarının B ve C kategorilerinde yoğunlaşmasının başlıca sonucudur.

ERET Modeli, hassasiyetin artırılması amacıyla, 2010 yılında revize edilmiştir.
ERET Modelinin çevresel notlandırma metodolojisi 2010 yılında gözden geçirilerek, toplam 36 başlık içerisinde yüksek riske sahip olabilecek bazı başlıkların sonuçlar üzerinde daha etkili olabilmesi amacıyla, yüksek riskli konuların hesaplama sürecindeki ağırlıkları artırılmış ve risk teşkil eden konuların daha fazla öne çıkması sağlanmıştır.

Buna ilave olarak derecelendirme sisteminde A:yüksek, B:orta, C:düşük yerine; A:yüksek, B+:orta-hassas, B-:orta, C:düşük notasyonu kullanılmaya başlanmıştır.

TSKB 2006-2010 ERET Sonuçları

 

2006

2007

2008

2009

2010**

Ele alınan proje sayısı

33

67

87

58

51

Risk kategorisi*

 

 

 

 

 

Müşteri

 

 

 

 

 

A

-

-

-

-

-

B***

11

18

50

28

21

C

22

49

37

30

30

Proje

 

 

 

 

 

A

-

-

-

-

-

B***

15

6

12

18

13

C

18

61

75

40

38

* ERET kategorizasyonunda A:yüksek, B:orta ve C:düşük düzeydeki çevresel riskleri ifade etmektedir.
** 2010 yılı Haziran ayında yapılan revizyon sonrasında kategorizasyon A:=yüksek, B+:orta-hassas, B-:=orta ve C.=düşük düzeydeki çevresel riskleri ifade etmektedir.
*** Müşteri faaliyetlerinin değerlendirmesinde yer alan 21 adet B’nin 11 adedi yeni versiyon olup bunun 5 adedi B+, 6 adedi B-‘dir. Yatırım projesinin değerlendirmesinde yer alan 13 adet B’nin 7 adedi yeni versiyon olup bunun 1 adedi B+, 6 adedi B-‘dir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları