KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

TSKB, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne sürekli ve tam uyumu hedefler. Banka bu ilkelerin hayata geçirilmesinin, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse Banka ve paydaş kitlesinin menfaatleri açısından son derece yararlı olduğuna inanmaktadır. TSKB, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı’nı SPK’nın yayınlamış olduğu çerçeve kapsamında, uluslararası ve sektör ilkelerini göz önüne alarak hazırlamaktadır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

TSKB, 2010 yılında da sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip olmuştur.
TSKB’nin ikinci Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, 2010 yılı Ekim ayında yayınlanmıştır. Banka’nın 2009 yılı raporunda 8,77 olan kurumsal yönetim notu, yeni raporda 8,92’ye yükseltilmiş bulunmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TSKB, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluşlar” kategorisinde 89,15’lik notu ile 2. sırada yer almıştır.

Alt Kategoriler

Ağırlık (%)

2009

2010

Pay Sahipleri

25

8,55

8,77

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

35

9,31

9,36

Menfaat Sahipleri

15

9,57

9,57

Yönetim Kurulu

25

7,76

8,05

Toplam

100

8,77

8,92

Kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamalara ödül
TSKB’nin kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamaları, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında 13 Ocak 2011 tarihinde ödüllendirilmiştir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan kuruluşların derecelendirme notları dikkate alınarak hazırlanan metodoloji ile yapılan değerlendirme sonucunda, TSKB, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluşlar” kategorisinde 89,15’lik notu ile 2. sırada yer almıştır.

TSKB’nin kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları bağlamında en iyi durumda bulunduğu alan Menfaat Sahipleri ile İlişkiler olmaya devam etmiştir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları