TSKB, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE

İklim değişikliğiyle mücadele, karbon azaltıcı veya ikame edici teknolojilerin dünya çapında ve hızla devreye alınmasını gerektirmektedir. Yapılan projeksiyonlara göre dünyamız ekonomik büyümesini sürdürebilmek ve karbondioksit (CO2) konsantrasyonunu yönetilebilir seviyelerde tutabilmek için, 2050 yılında günümüzde ürettiğinin iki katı fazla enerjiyi, günümüz karbon salımının yarısına çok yakın bir seviyede üretmek zorunda kalacaktır.

Toplam sera gazı emisyonları, sanayileşmenin ivme kazandığı 1950’li yıllardan bugüne kadar hızlı bir artış göstermiştir. Sera gazı emisyon artışının bu hızla devamı halinde insanlığın geleceğini tehdit eden bir durumun ortaya çıkacağı konusunda önemli ölçüde görüş birliği sağlanmış; gerek hükümetler gerekse şirketler ve STK’lar nezdindeki çalışmalar büyük hız kazanmıştır. Bu kritik koşullarda, dünyanın her ülkesinde bankalara çevresel risklerin yönetimi ve sürdürülebilir finansman modellerinin geliştirilmesi konularında önemli görevler düşmektedir.

Dünyanın en önemli gündem konularından birini oluşturan iklim değişikliği, TSKB’nin Çevre Politikası’nın ilk sırasında yer almaktadır.
TSKB, iklim değişikliğini önlenmesine katkıda bulunan ürünlerle yatırım projelerine destek sağlarken çevresel ve sosyal konuları da gözeten ve etkileri kaynağında azaltan bir yaklaşım izlemektedir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları