KÜNYE

Yayınlayan
TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. İstanbul

TSKB Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı ve Proje Koordinatörü
Hülya Kurt – TSKB Mühendislik Müdürü ve Çevre Yönetim Temsilcisi

Proje Danışmanlığı, Türkçe ve İngilizce Editörlük, Tasarım ve Internet Uygulaması
Tayburn, İstanbul
www.tayburnkurumsal.com

Kapak ve İç Sayfalar Konsept Fotoğrafları
Tayburn tarafından sağlanmıştır.

Faaliyet Raporları
TSKB,
- Yıllık Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansalları ile
(2010 yılı Faaliyet Raporu Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır)
- Çeyrek bazlı ara raporlar yayınlamaktadır
(2011'in her çeyreğini takip eden ay içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacaktır).

Bu raporun basılı bir kopyasını/nüshasını almak için lütfen TSKB'nin Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile iletişime geçiniz. Bütün faaliyet raporları TSKB'nin kurumsal web sitesi www.tskb.com.tr adresinde mevcuttur.

TSKB'de sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili bilgi almak için lütfen sustainability@tskb.com.tr ile iletişim kurunuz.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları