TSKB İNSAN KAYNAĞI YAPISI

2010 yıl sonu itibarıyla TSKB Genel Müdürlüğü’nde ve Banka şubelerinde çalışan toplam bankacı personel sayısı 297’dir.

 • TSKB personelinin %53’ü kadın, %47’si erkektir.
 • TSKB’de ortalama kıdem 8,2 yıldır. Bu durum Banka’da aidiyet duygusunun yüksek olduğunun sayısal bir göstergesidir.
 • TSKB çalışanlarının ortalama yaşı 35’tir. Genç ve dinamik bir kadroya işaret eden bu durum Banka’nın sürdürülebilir performansında önemli rol oynamaktadır.
 • TSKB çalışanlarının %94’ü üniversite mezunu olup bunların %26’sı lisansüstü akademik unvanlara sahiptir.
 • TSKB çalışanları %87 gibi yüksek bir oran ile İngilizce bilmektedir.
 • Tüm TSKB personeli tam zamanlı, sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bir kadın ve yedi erkek çalışan ise emekli sözleşmeli statüdedir.

Personelinin %53’ünün kadınlardan oluştuğu TSKB aynı zamanda üst yönetim kademesindeki kadın sayısı ile de sektörde ayrışmakta ve örnek oluşturmaktadır.

TSKB İK temel göstergeleri – 2010 yıl sonu verilerine göre

Personel sayısı (Bankacı)

Kişi

%

 

Toplam

297

100

 

Kadın

157

53

 

Erkek

140

47

 

Ortalama kıdem

8,2 yıl

 

Yönetim kurulunun cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Başkan

 

1

 

Başkan yardımcısı

 

1

 

Üye

1

 

 

Denetim komitesi üyelerinin cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Üye

-

3

 

TSKB üst düzey risk komitesi üyelerinin cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Üye

-

3

 

TSKB çevre yönetim ekibi üyelerinin cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Üye

5

4

 

TSKB kurumsal yönetim komitesi üyelerinin cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Üye

-

3

 

Üst yönetimin cinsiyete göre dağılımı

Kadın

Erkek

 

Genel Müdür

-

1

 

Genel Müdür Yardımcısı

3

4

 

Genel Sekreter

-

1

 

Teftiş Kurulu Başkanı

1

-

 

Grup Müdürü

-

2

 

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı

Kadın

Erkek

Toplam

Doktora

1

2

3

Yüksek lisans mezunu

38

36

74

Üniversite mezunu

106

96

202

Meslek yüksek okulu mezunu

5

2

7

Lise mezunu

7

4

11

Toplam

157

140

297

İşe gelinmeyen gün sayısı

Kadın

Erkek

 

İşe gelinmeyen gün sayısı (saat) / Toplam iş günü sayısı (saat)

0,00265

0,00273

 

 

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları