TSKB’DE İNSAN KAYNAĞI VE İŞ ORTAMI

TSKB, çalışanların katılımcılığını teşvik eden, çağdaş ve insan haklarına tam saygılı bir iş ortamını sürekli kılmayı kurumsal hedefi olarak kabul etmiştir.

Etkileşimli ve katılımcı bir iş ortamı, çalışanların bireysel gelişimini destekleyeceği gibi TSKB insan kaynağının barındırdığı sosyal ve kültürel çeşitliliğin bir değer olarak ortaya çıkmasına da olanak tanıyacaktır.

TSKB,

 • başarıyı ödüllendiren,
 • bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden,
 • güvenli

bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı öngörmektedir.

TSKB’nin en değerli varlığı çalışanlarıdır.
Vizyonu geniş, mesleki uzmanlığı ile piyasada örnek gösterilen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime açık çalışanlarıyla TSKB, sürdürülebilir bankacılık hedeflerine doğru ilerleyişini kararlı adımlarla sürdürmektedir. TSKB’nin kadrosu, eğitim düzeyindeki kalite, uzmanlık ve kurum aidiyeti ile sektördeki benzerlerinden farklıdır. Sonuç odaklılık, analiz etme ve problem çözmedeki etkinliği, stratejik düşünme becerisi TSKB çalışanlarının önde gelen yetkinlikleri arasında yer almaktadır.

TSKB, sürdürülebilir kurumsal başarının elde edilmesi adına, insan kaynakları uygulamaları kapsamında;

 • insan kaynağının Banka politikaları doğrultusunda yönetimi,
 • bireysel olduğu kadar grup seviyesinde de çalışan potansiyelinin keşfi ve geliştirilmesi,
 • insan kaynağının TSKB’nin faaliyetleri ve hedefleri konusunda etkileşimli ve derinlemesine bir diyalog içinde bulunması konularına odaklıdır.


TSKB insan kaynakları politikası, Banka’nın gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak amacıyla bütün çalışanlarının vizyonu geniş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime ve yeniliğe açık bireyler olmalarını sağlamayı öngörür.

TSKB’nin insan kaynakları stratejisinin odağında ise, verimliliği gözeten bir iş ortamında,

 • çalışanların işe tam katılımını sağlamak,
 • kurumsal aidiyeti güçlendirmek,
 • çalışan mutluluğunu mümkün olan en üst düzeye taşımak

hedefleri yer almaktadır.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları