TSKB’nin 2005-2010 yılları arasında finansman sağladığı KOBİ yatırımlarıyla 15.000 kişilik ilave istihdam yaratılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK PERFORMANSI – EKONOMİK BOYUT

TSKB, rekabet üstünlüklerini kurumsal yetkinlikleriyle doğru ölçeklerde buluşturmaya ve katma değer üretmeye devam etmektedir. Piyasa dinamiklerini ve fırsat pencerelerini doğru okumaya odaklı TSKB, güçlü hizmet süreçleri ve çağdaş risk yönetimi uygulamalarıyla raporlama döneminde de hedeflerine ulaşmıştır.

TSKB orta ve uzun vadeli kaynak sağlamada güçlü bir konuma sahiptir.
TSKB’nin sağlıklı özkaynak yapısı kadar uzun vadeli bağlı ve serbest kaynaklara erişme gücü de sürdürülebilir bankacılık misyonunu yerine getirmesinde önemli rol oynamaktadır. 2010 yıl sonu verilerine göre, TSKB’nin kredilerinin %52,2’sinin 4 yıl ve üzeri vadede plasmanlar olduğu görülmektedir. Orta ve uzun vadeli kredi portföyü, TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir bankacılık anlayışının temel bir göstergesi konumundadır.

2010 yıl sonu sonuçlarına göre TSKB kredi portföyünün vade dağılımı

Vade

Risk bakiyesi (%)

<1 yıl

14,9

1-2 yıl arası

9,2

2-3 yıl arası

7,8

3-4 yıl arası

15,9

4-5 yıl arası

16,1

5-6 yıl arası

8,3

6-7 yıl arası

6,8

7-8 yıl arası

10,6

8-9 yıl arası

2,0

9-10 yıl arası

6,0

>10 yıl

2,4

Genel Toplam

100

 

APEX bankacılığı, Türkiye’de TSKB markası ile özdeştir.
Banka, APEX bankacılığı kapsamdaki faaliyetlerini ülkemizin önde gelen finansal kiralama şirketlerinin ve ticari bankalarının oluşturduğu 22 farklı aracı kurum ile iş birliği içinde gerçekleştirmektedir. 2010 yılında da TSKB’nin kaynak kullandırdığı en büyük grubu oluşturan APEX bankacılığı iş kolu, TSKB’nin toplam kredi stokunun yaklaşık olarak %18’ini oluşturmaktadır.

EFIL ve diğer APEX kredi paketleri: Reel sektörün ihracat ve istihdam kapasitesine katkı
TSKB, Dünya Bankası’nın EFIL kredi programları kapsamında ülkemizde öncelikle tercih ettiği iş ortağıdır. Banka, 2010 yılı itibarıyla, 3 adedi tamamlanmış EFIL programında aktif olarak yer almış bulunmaktadır. Banka, EFIL kredileri kapsamında, 511 adet firmaya toplam 913 milyon dolarlık APEX kredisi kullandırmıştır.

EFIL kredileri kapsamında TSKB tarafından kredi kullanan firmalar kredi kullanımını takip eden yılda yaklaşık 11,5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmişlerdir.

TSKB, diğer APEX kredileri kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri kanalıyla istihdam artışına katkı sağlayan KOBİ kredileri kullandırmaktadır. Bu kapsamda 501 adet KOBİ’ye toplam 238 milyon euro tutarında kredi sağlanmıştır ve yaklaşık 4 bin kişiye yeni istihdam yaratılmasına katkıda bulunmuştur.

İstihdam ve büyümeye destek
TSKB, son 10 yılda KOBİ’lere toplam 520 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştır. Bu kapsamda, 140 projeye kullandırılan toplam kredi tutarı ise 426 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. 61 yıldır Türk ekonomisinin nitelikli iş gücünü artırmak için çalışan TSKB, kredi verdiği kuruluşlarda sadece 2005-2010 yılları arasında toplam 7,7 milyar dolarlık yatırımların yarısına finansman sağlamıştır. Bu yatırımlarla yaklaşık 15.000 kişilik ilave istihdam yaratılmıştır.

2008-2010 yıllarında TSKB tarafından sağlanan uzun vadeli kaynaklar

2008

Tutar

Süre (yıl)

Son Ödeme Tarihi

Dünya Bankası - Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi

197 milyon dolar

28

2036

Dünya Bankası - Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi

65 milyon euro

28

2036

Avrupa Yatırım Bankası - Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi

150 milyon euro

Tranş bazında 15 yıl

 

KfW - Türkiye’de İklim Koruma Programı Kredisi

41 milyon dolar

12

2020

KfW - Çevre ve Enerji Türkiye’de İklim Koruma Programı Kredisi

34 milyon dolar

12

2020

2009

Dünya Bankası - Yenilenebilir Enerji Kredisi

210 milyon dolar ve 110 milyon euro

30

2039

Dünya Bankası - Temiz Teknoloji Fonu

70 milyon dolar

20

2029

Avrupa Yatırım Bankası - KOBİ Geliştirme Kredisi

165 milyon euro

Tranş bazında 12 yıl

 

Avrupa Yatırım Bankası - Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi II

150 milyon euro

Tranş bazında 15 yıl

 

Fransız Kalkınma Ajansı-Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

50 milyon euro

12

2021

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası-KOBİ Kredisi

100 milyon euro

Tranş bazında 10 yıl

 

2010

İslam Kalkınma Bankası - Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

100 milyon dolar

Proje bazında azami 10 yıl

 

KfW- Türkiye’de İklim Koruma Programı, Faz 3

55 milyon euro

12 yıl

2022

KfW- Belediye Altyapı Finansmanı Kredisi

37 milyon euro

20 yıl

2030

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları