TSKB’DE SAĞLIK VE GÜVENLİK

TSKB, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli yaşamalarının önemini benimsemiş ve bu konuları insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirmiş bir kurumsal vatandaştır.

TSKB’nin İstanbul’daki Genel Müdürlük binaları ile şubelerinde, Türkiye’de geçerli işyeri sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetilmektedir. Banka, bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş yeri sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alan bir politika uygulamaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi, TSKB’de işyeri sağlığı ve güvenliği konularından sorumludur. Birim, TSKB çalışanlarının sağlık ve güvenlik konuları ile bire bir ilgilenmekte ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.

İşyeri güvenliği çalışmaları kapsamında Banka’nın fiziksel koşulları ve teknik alt yapısı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Banka’da farklı acil durumlara yönelik bilgilendirme ve uyarı sistemleri geliştirilmiş olup, olası sorun noktaları tespit edilerek gerekli önlemler alınmıştır.

İş yerinde “sıfır kaza” seviyesini sürdürme hedefi
TSKB’nin kurumsal hedefi işyerinde sıfır kaza seviyesini sürdürmektir. Banka, işyerinde sağlık ve güvenliği tam anlamıyla sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik alanında uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmaktadır.

TSKB’de acil durum tatbikatı
TSKB acil durum planlarını, periyodik tatbikatlar gerçekleştirmek suretiyle denemektedir. 13 Kasım 2009 ve 26 Ekim 2010 tarihlerinde 2 tane acil durum tatbikatı gerçekleştirilmiştir. TSKB’nin tatbikatlardaki hedefi acil durumlar karşısında insan kaynağının yetkinliklerini ve tepkilerini geliştirmektir.

Tüm TSKB çalışanlarının katılımıyla Genel Müdürlük binalarında yıllık bazda yangın tatbikatları gerçekleştirmektedir.

Tatbikatlarda, çalışanların tamamının hedef süreler zarfında binalardan tahliyesi amaçlanmakta; acil durum müdahaleleri senaryo dahilinde yapılmaktadır. Tatbikatlar, TSKB ilk yardım ve yangın söndürme ekiplerinin denenmesi ve eğitilmesi açısından da önemli bir olanak tanımaktadır.

TSKB acil durum eylem planları, tatbikatlarda elde edilen güncel bulguların ışığında, periyodik geliştirmeye konu edilmektedir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları