TSKB Çevre Yönetim Ekibinden...

Sürdürülebilir bir dünya adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalardaki artış ve dönem için belirlediğimiz hedeflere eksiksiz ulaşmış olmamız bu raporumuzu B seviyesinde yayınlamamıza olanak tanıdı.

2009 yılında yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporu ile hizmet sunmaya başladığımız günden itibaren sürdürülebilir bankacılık adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmıştık. GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) tarafından C seviyesinde değerlendirilen ilk raporumuzdan sonra bu dönem hedefimizi bir adım öteye taşıdık. Sürdürülebilir bir dünya adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalardaki artış ve dönem için belirlediğimiz hedeflere eksiksiz ulaşmış olmamız bu raporumuzu B seviyesinde yayınlamamıza olanak tanıdı. Bu çalışmayla Türk finans sektöründe yeni bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Geniş paydaş kitlemiz ile çok daha yakın ve sistemli bir iletişim içinde olmamız bu raporumuzun bizim açımızdan en önemli yeniliği ve heyecan verici tarafı oldu. Paydaşlarımızla ilişkilerimizi daha da şeffaflaştırmak ve bizi nasıl algıladıklarını tam anlamıyla görmek adına bir paydaş analizi gerçekleştirdik. Titiz bir anket çalışmasının ardından toplanan verileri değerlendirdik ve paydaş görüşlerine paralel olarak yeni hedefler belirledik.

Biraz da raporumuzun temasından bahsedelim. Bu raporumuzun temasını “bisiklet ve sürdürülebilirlik” konusu etrafında kurguladık. Bisikletin günümüzde öne çıkan çevreci kimliğinden yola çıkarak bisikletin sürdürülebilirliğe olan katkısını raporumuzun ayraç sayfalarında çok kısa bilgiler ile sizinle paylaşmak istedik. Bunu yaparken bisikletin tarihi hakkında da özet niteliğinde ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgilere yer verdik.

Paydaşlarımız ile birlikte çıtamızı yükselttiğimiz daha nice raporlar yayınlamak temennisiyle...

TSKB Çevre Yönetim Ekibi

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları