TSKB’NİN ÜRÜN VE HİZMET GAMI

Bir kalkınma ve yatırım bankası olan TSKB’nin ana iş kollarını,

 • orta ve uzun vadeli kredilendirme ve proje finansmanı,
 • kapsamlı danışmanlık hizmetlerini kapsayan kurumsal finansman,
 • bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik sermaye piyasası aracılık

hizmetleri oluşturmaktadır.

TSKB kurulduğu 1950 yılından beri Türk sanayisi ve toplumunun sürdürülebilir kalkınma ekseninde desteklenmesi için çalışmaktadır:

Kurumsal müşteriler

Kredilendirme ve proje finansmanı
• Kurumsal krediler
• Proje finansmanı

TSKB’de kredilendirme iki kanal üzerinden gerçekleşmektedir: Doğrudan ve dolaylı kredilendirme (APEX bankacılığı)

Doğrudan kredilendirme kapsamında Banka, büyük kurumsal şirketlerden KOBİ’lere kadar çeşitli müşterilerinin yatırım projelerine kaynak sağlamaktadır.

TSKB’nin dolaylı kredilendirme (APEX bankacılığı) çalışmaları ise, Banka’nın Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan tüm firmalara bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla ulaşmasını sağlayan bir uygulamadır. TSKB’nin APEX bankacılığı alanındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler Sürdürülebilir Bankacılık Performansı – Ekonomik Boyut bölümünde yer almaktadır.

Proje finansmanı, öncelikli olarak TSKB’nin kredi portföyünde önemi ve sayısı gittikçe artan enerji projelerinin finansmanı için geliştirilmiş özgün bir yapıdır. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre kredileri TSKB’nin ürün gamında öncelikli bir yere sahiptir. TSKB’nin bu konulardaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler Yenilenebilir Enerji Sektörü ve TSKB bölümünde sunulmuştur.

Kurumsal finansman
• Hisse senedi halka arzları
• Özelleştirme danışmanlığı
• Şirket evlilikleri
• Varlık alım ve satımları
• Borçlanma aracı ihraçları
• Stratejik danışmanlık

Ülkemizde kurumsal finansman alanında rakipsiz bir konuma ve prestije sahip olan TSKB, 1960’lı yıllardan itibaren gerçekleştirdiği öncü projelerle bu iş kolunun liderlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin ilk özelleştirme master planından ülkemizde gerçekleştirilen kesin garantili ilk şirket hisse halka arzına kadar çeşitlilik gösteren sayısız “ilk”e imza atmış olan TSKB, günümüzün dinamik piyasa koşullarında kurumsal finansman alanının en çok tercih edilen çözüm sağlayıcılarından biridir. Banka, şirket evliliklerinden tahvil ihracına, stratejik danışmanlıktan halka arz çalışmalarına kadar farklılık gösteren alanlarda kamu kuruluşları ile yerli ve yabancı özel şirketlerden oluşan geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.

Bireysel ve kurumsal müşteriler

Sermaye piyasası aracılık faaliyetleri ve portföy yönetimi
• Yatırım fonları
• TSKB Trading Platform
• Portföy yönetimi
• Sermaye ve para piyasaları aracılık faaliyetleri
• VOB

TSKB, bireysel ve kurumsal müşterilerine özel bankacılık anlayışı ışığında, sermaye piyasalarında aracılık ve portföy yönetimi hizmetleri vermektedir.

TSKB yatırım fonları
TSKB kurumsal ve bireysel müşterilerine toplam 5 adet yatırım fonu ve beklentilere göre geliştirilen şemsiye fona bağlı garantili alt fon seçeneklerini sunmaktadır.

TSKB Trading Platformu (TTP)
TTP, TSKB’nin bireysel ve kurumsal müşterilerine hisse senedi, VOB ve döviz piyasalarına online erişim imkânı sağlayan sermaye ve para piyasaları elektronik işlem platformudur.

Portföy yönetimi, sermaye ve para piyasaları aracılık faaliyetleri
TSKB, bireysel müşterilerine portföy yönetimi hizmetlerinin yanı sıra hisse senedi, yatırım fonu, bono, tahvil alım satımı, repo işlemleri, döviz piyasası işlemleri, alternatif para ve sermaye piyasaları işlemlerinden oluşan zengin içerikli yatırım hizmetleri sunmaktadır.

VOB
TSKB, 2005 yılından beri vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları