TSKB’DE İÇ İLETİŞİM

TSKB, çalışanlarının çağdaş koşullarda iletişimine imkân tanıyan bir iç haberleşme sistemine sahiptir. Sağlıklı ve kesintisiz iletişimin,

 • kurumsal kültürün korunması ve geliştirilmesinde,
 • Banka’nın stratejisinin doğru icrasında,
 • çalışma ortamının sürekli geliştirilmesinde,
 • kurumsal başarının geliştirilmesinde

kilit rol oynadığına inanan TSKB, çalışanlarına intranet ve e-posta iletişim olanakları sunmaktadır. Diğer taraftan, TSKB BT yapısı, çalışanların en geniş kapsamda güncel mevzuattan günlük piyasa verilerine kadar derin bir bilgi havuzuna erişimine ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sunmaktadır.

Yöneticilere yönelik olarak düzenlenen vizyon toplantılarında, Banka’nın stratejileri hakkında detaylı bilgi alınması ve interaktif bir ortamda yeni fikir ve katkıların doğmasına olanak sağlanmaktadır.

Bunların yanı sıra, TSKB çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve çalışanlar arası iletişimi artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden bazıları aşağıda verilmiştir:

TSKB'nin ortak hobisi: Fotoğraf

 • Çalışanlar arası fotoğraf yarışmaları
 • İntranet Online Fotoğraf sergileri
 • TSKB Sanat Koridoru’nda çalışanların çektiği fotoğrafların çerçevelenerek sergilenmesi

 

Yılbaşı kokteyli, Motivasyon amaçlı yemek organizasyonları

TSKB Yelken Kulübü
Ekipler halinde çeşitli seviyelerde yelken eğitimleri ve yarışma hazırlıkları

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları