TSKB’NİN ÇEVRE ETKİLERİ

TSKB’nin içsel çevresel etkileri
TSKB faaliyetlerinden kaynaklanan tüketimlerini 2006 yılından bu yana ölçümlemekte, iyileştirme planları geliştirmekte ve hedefler belirlemektedir. Banka’da bu kapsamda hizmet binalarında tüketilen elektrik, su, yakıt, kâğıt ve diğer atıklara ilişkin periyodik ölçümler gerçekleştirilmektedir.

Banka’nın 2006-2010 çevresel göstergeleri ve ilgili değerlendirmeler yan sayfada yer almaktadır.

TSKB’nin dışsal çevresel etkileri
Banka’nın amacı, finansman sağladığı projeler kapsamında ortaya çıkacak çevresel ve sosyal etkileri tanımlamak ve doğru şekilde yöneterek çevresel etkilerin en aza indirgenmesi konularında müşterilerine destek olmaktır.

Banka, Türkiye’de bir ilk olan ve kredilendirme faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan çevresel riskleri hesaplayan ERET - Çevre Riski Değerlendirme Modeli’ni (Environmental Risk Evaluation Tools) geliştirmiştir.

2005 yılından itibaren uygulamaya alınan ERET modeli hakkındaki bilgi ve değerlendirmeler 51. sayfada yer almaktadır.

Bilgi teknolojileri uygulamaları: Çevrenin
korunmasında çok değerli bir araç
Banka'nın kurumsal intranetinden ulaşılabilen elektronik doküman yönetimi sistemi aynı zamanda TSKB'nin ana bankacılık programına da entegre edilmiş durumdadır. Bu iki sistemin birleşmesi, bilgi yönetimi ve operasyonel verimlilik sağladığı gibi, artan iş hacmine karşın düşen kâğıt tüketimiyle Banka'nın çevrenin korunması ve gözetilmesi yaklaşımına destek vermektedir.

 

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları