SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK PERFORMANSI - ÇEVRESEL BOYUT

Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

TSKB’nin tüm çalışanları, gönüllü olarak benimsedikleri Çevre Politikası kapsamında günlük faaliyet döngüsünün bir uzantısı olarak ortaya çıkan içsel / dışsal çevresel etkileri ve riskleri minimuma indirmek adına yoğun bir çaba sarf etmektedirler.

İçsel çevresel etkilerde kaydedilen gelişmeler
TSKB’nin başlıca iç çevre etki göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İç çevre etkilerini 2006 yılından itibaren ölçümlemeye ve kaydetmeye başlayan TSKB, Genel Müdürlük binalarında 2006-2007 yıllarında gerçekleştirilen büyük çaplı yenileme çalışmalarının veriler üzerindeki olası etkileri nedeniyle, ileriye dönük iyileştirme hedeflerinde 2008 yılını referans almaktadır.

TSKB-İçsel Çevresel Göstergeler (2006-2010)

GÖSTERGE*, **

2006

2007

2008

2009

2010

Elektrik tüketimi

Elektrik tüketimi (kWs)

1.282.371

1.338.675

1.431.067

1.300.219

1.256.058

Elektrik tüketimi (kWs/m2)

71

79

84

76

74

Elektrik tüketimi (kWs/kişi)

4.452,68

4.492,20

4.631,28

4.140,82

3.876,72

Doğalgaz tüketimi

 

 

 

 

 

Doğalgaz tüketimi (m<sup>3</sup>)

125.701

94.549

95.872

86.615

78.857

Doğalgaz tüketimi (m<sup>3</sup>/alan-m<sup>3</sup>)

7

6

6

5

5

Doğalgaz tüketimi (m<sup>3</sup>/kişi)

436,46

317,28

310,27

275,84

243,39

Su tüketimi

 

 

 

 

 

Su tüketimi (m<sup>3</sup>)

11.983

10.993

8.416

7.938

7.903

Su tüketimi (m<sup>3</sup>/alan-m2)

0,66

0,65

0,49

0,47

0,46

Su tüketimi (m<sup>3</sup>/kişi)

42

37

27

25

24

Kâğıt tüketimi

 

 

 

 

 

Kâğıt tüketimi (kg)

12.160

11.300

9.800

8.450

9.137

Kâğıt tüketimi (kg/kişi)

42

38

32

27

28

Atık kâğıt

 

 

 

 

 

Atık kâğıt (kg)

5.600

7.000

4.000

4.070

5.125

Atık kâğıt (kg / kişi)

19

23

13

13

16

CO2 emisyonu***

 

 

 

 

 

CO2 emisyonu (ton)

1.298,04

1.253

1.249

671

401

CO2 emisyonu (ton/net kâr-$)

0,000017

0,00001

0,000016

0,000006

0,000003

CO2 emisyonu (ton/kişi)

4,51

4,20

4,04

2,14

1,24

TSKB karbon ayak izi dağılımı

Elektrik

%63,62

%68,82

%73,78

%46,23

%0,00

Doğal gaz

%18,17

%14,16

%14,40

%24,23

%36,87

Kâğıt

%2,50

%2,40

%2,09

%3,36

%6,08

Toplam ulaşım

%15,71

%14,62

%9,72

%26,18

%57,05

Bina (m2)

18.119

17.008

17.008

17.008

17.008

Çalışan****

288

298

309

314

324

Net Kâr ($)

75.462.000

126.702.000

78.484.000

115.401.000

136.535.000

Notlar
* TSKB’de, elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla aydınlatma sisteminin zaman ve harekete duyarlı şekilde çalışmasını sağlayacak sistemler devreye alınmıştır.
** Tüm sistemlerin gerekli bakım ve temizlikleri yapılarak verimliliklerinin etiket verilerine ulaşması sağlanmıştır.
*** 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren tüketilen elektrik enerjisinde %100 yeşil enerjiye geçilmiş olduğundan bu tarihten itibaren tüketilen elektrik enerjisi kaynaklı karbon emisyonu oluşmamaktadır.
**** Genel Müdürlük binalarında çalışan ortalama personel sayısını yansıtmaktadır.

Hesaplama referansları
TSKB yukarıdaki çevresel göstergelerinde genel kabul görmüş bulunan
• Elektrik ve doğal gazdan kaynaklı CO2 hesaplamalarında ve seyahatlerden kaynaklı emisyon hesaplamalarında The Greenhouse Gas Protocol Initiative (www.ghgprotocol.org) tarafından önerilen hesap yöntemlerini,
• Kâğıt tüketiminden kaynaklı emisyon hesabında ise Environmental Defense Fund (www.edf.org) tarafından önerilen hesap yöntemini kullanmıştır.

2010 yılı verilerine göre TSKB’nin karbon ayak izi 401 ton CO2 eşdeğeridir ve bunun %57’si ulaşımdan kaynaklanmaktadır.

2010 YILI VERİLERİNE GÖRE TSKB’NİN KARBON AYAK İZİ 401 TON CO2 EŞDEĞERİDİR VE BUNUN %57’Sİ ULAŞIMDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

Haziran 2009 tarihinden itibaren %100 yeşil enerjiye geçmiş bulunan TSKB’de tüketilen elektrik enerjisi kaynaklı karbon emisyonu oluşmamaktadır.

TSKB, Türkiye’de karbon ayak izini silen ve karbon nötr olan ilk ve tek bankadır.

Bir banka için “karbon ayak izi” ulaşım, ısınma, aydınlanma gibi nedenlerden meydana gelen sera gazı salımlarının toplamıdır. Bir diğer tanıma göre, fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan CO2 salımının atmosfer üzerine bıraktığı iklim değişikliği faktörüdür. Karbon ayak izi, CO2 eşdeğerliği bazında ölçülen ve insanların veya kurumların yaşamsal faaliyetlerinden çevreye verilen olumsuzluk ölçüsüdür.

TSKB, Türkiye’de karbon ayak izini silen ve karbon nötr olan ilk ve tek bankadır.

Nasıl başardık?

1 adım: Karbon ayak izini ölçme

2006 yılından başlayarak karbon ayak izimizi ölçmeye başladık ve azaltmak için stratejiler oluşturduk ve uygulamaya başladık.

2. adım: Karbon Nötr Olma Hedefi

2008 yılında TSKB “karbon nötr” olmaya karar verdi. Tarafsız bir kuruma karbon emisyonlarını tekrar ölçtürdü ve 2009-2010 yılı için karbon azaltım hedefi belirledi.

3. adım: Karbon ayak izini silme

2008 yılı karbon ayak izi (1.249 ton CO2) Gold Standart karbon kredisi ile silindi ve TSKB “karbon nötr” oldu.

4. adım: Karbon emisyon azaltım hedeflerinin uygulanması, yeşil enerjiye geçiş

Alınan önlemlerle ve Haziran 2009’da %100 yeşil enerjiye geçerek karbon ayak izi azaltma stratejisi uygulanmaya başlandı.

5. adım: Sürekli gözden geçirme iyileştirme ve yeni hedeflerin belirlenmesi

“Ölç, Kontrol Et, Hedef Koy, Azalt” döngüsü

TSKB’NİN KARBON AYAK İZİNİ AZALTMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI ALANINDA 2009-2010 YILLARI İÇİN BELİRLEDİĞİ HEDEFLER, DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ VE HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

 

2009-2010 Yılı Hedefi

2009 ve 2010 Yılı Gerçekleşmesi ve Genel Değerlendirme

Elektrik

%7’lik tasarruf sağlamak ve yenilenebilir enerji kullanımına geçmek

2009 yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi %9,1 oranında azaltılmıştır.

2010 yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimini 2008 yılına göre %12,2 gibi yüksek bir oranda azaltan TSKB, elektrik tüketimi alanında gerçekleştirdiği verimlilik çalışmalarının sonucunda %7’lik hedefi aşmıştır.

Doğal gaz

Sayısal tasarruf hedefi konulmamıştır. Mümkün olduğu ölçüde iyileşme hedeflenmiştir.

TSKB’de toplam doğal gaz tüketimi 2009 yıl sonu itibarıyla %9,7 azalmıştır.

2010 yıl sonu itibarıyla doğal gaz tüketimi 2008 yılına göre %17,8 gibi yüksek bir oranda azalmıştır.

Su

Sayısal tasarruf hedefi konulmamıştır. Mümkün olduğu ölçüde iyileşme hedeflenmiştir.

TSKB’de toplam su tüketimi 2009 yıl sonu itibarıyla %5,7 azalmıştır.

2010 yıl sonu itibarıyla su tüketimi 2008 yılına göre %6,1 gibi yüksek bir oranda azalmıştır.

Kâğıt tüketimini azaltmak

Sayısal tasarruf hedefi konulmamıştır. Mümkün olduğu ölçüde iyileşme hedeflenmiştir.

TSKB’de toplam kâğıt tüketimi 2009 yıl sonu itibarıyla %13,8 azalmıştır.

2010 yıl sonu itibarıyla kâğıt tüketimi 2008 yılına göre %6,8 oranında azalmıştır.

TSKB, kâğıt kullanımının azaltılması ve kâğıt atıkların ayrıştırılarak toplanması konularında ulaştığı performansı yeterli bulmamaktadır.

Kâğıt tüketimini daha çok azaltmayı öngören Banka, yoğun bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirerek atık kâğıt kazanımını artırmayı hedeflemektedir ve 2011 yılında bu konuda daha sistematik projeler yürütmeyi planlanmaktadır.

TSKB, 2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne katılmıştır.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Akbank’ın desteği ile 2010 yılı başında hayata geçirilen CDP Türkiye’nin ilk adımı, İMKB-50 listesinde yer alan şirketlere sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği ile ilgili politikalarını açıklamaları için davet mektuplarının gönderilmesi ile atılmıştır.

CDP Türkiye’nin hayata geçtiği ilk yıl İMKB-50 listesinde yer alan şirketlerden 11’i olumlu yanıt vermiştir. 2006 yılından beri karbon ayak izini ölçen ve sonuçlarını açıklayan TSKB, Karbon Saydamlık Projesi’nin Türkiye’de başlamasından memnuniyet duymuş ve projeye gönüllü olarak katılmıştır.

TSKB Enerji Verimliliği Portalı

TSKB, enerji verimliliği konusunda hazırlamakta olduğu kapsamlı portalı Haziran 2011’de yayına açmıştır. Portal www.tskbenerjiverimliligi.com adresinde yer almaktadır.

İMKB-SE İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi
Sürdürülebilirlik konusunda en iyi uygulamalara imza atan şirketlerin yer alacağı İMKB-SE 2011 yılı sonunda hesaplanmaya ve ilan edilmeye başlayacaktır. TSKB, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni bir platform sağlamayı amaçlamayan İMKB-SE projesinin Danışma Kurulu Üyesidir.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları