KİM İSTEMEZ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYI*İnsanlar için hüviyet cüzdanı neyse artık şirketlerin de “kurumsal ayak izinin” aynı öneme sahip olduğu bir dönemdeyiz, Türkiye özelinde ise bu sürecin ön hazırlık evresindeyiz.

Hülya Kurt
TSKB Mühendislik Müdürü ve Çevre Yönetim Temsilcisi

* Bu makale www.yesilekonomi.com için Sn. Hülya Kurt, tarafından kaleme alınmıştır.

Asıl olan sürdürülebilir olmak, konunun özü budur. Kim istemez sürdürülebilir olmayı.

Tabii her kurum ister veya istemeli, sürdürülebilirlik bir işin başarılı bir şekilde devamlılığının göstergesidir tek cümleyle. Sadece finansal devamlılıktan bahsetmiyoruz çevreyi, doğal kaynakları, kullanılan girdileri, tüketimleri, müşterileri, değerleri de koruyarak büyüyen iş devamlılığından bahsediyoruz.

Sürdürülebilirlik nasıl başarılır? Söylemlerin içine “yeşil” veya “sürdürülebilirlik” kelimesini ekleyerek, bu konudaki bazı inisiyatiflere üye olarak veya bu kapsamda sadece sosyal sorumluluk projeleri yürüterek bunu başaramayız, sadece “olmuş gibi” görünebiliriz

“Kurumsal karbon ayak izinizi ne kadar erken hesaplar ve sonuçlarını ne kadar iyi yönetirseniz sürdürülebilirlik stratejinizi o kadar iyi yönetebilirsiniz”

Neden karbon, çünkü dünyada gelişmiş ülkelerde yeni meta bu, kurumsal yarıştan kopmak istemeyen her sektör, markasını ve kendini duyarlı ve daha iyi konumlamak isteyen her kurum bu alanda neler yaptıklarını anlatıyor, yeni araba modelinde CO2 emisyonunun ne kadar düşürüldüğü, bir ayakkabının üretimi ile ne kadar emisyon açığa çıktığı açıklanıyor veya yediğiniz bir paket bisküvi üzerinde ilgili karbon emisyonu açıklanıyor, bu konuda duyarlı olan firmalar/ürünler tercih ediliyor.

Bunları yapıyor olmak kurumlara neler sağlıyor, karşı tarafa ne tür mesajlar veriyor?
• Ben iklim değişikliği konusunun farkındayım ve kurum stratejime bunu entegre ettim.
• Üst yönetimim bu konuları önemsiyor.
• Etkimi ölçüyor ve azaltıyorum, bu konuda duyarlıyım.
• Çocuk işçi kullanmıyorum, iş güvenliği ve sağlığı konularına dikkat ediyorum.
• Hazırladığım “ciddi sürdürülebilirlik raporlarıyla” sonuçlarımı tüm paydaşlarımla paylaşıyorum; yani hesap verebiliyorum.
• Tüketicinin ve paydaşlarımın görüşlerine önem veriyorum, dikkate alıyorum.
• Daha az enerji kullanmak, daha az emisyon yaymak, çevreyi daha az kirletmek için çaba sarf ediyorum.
Ve tüm bunları gönüllü olarak yapıyorum ve rakiplerime göre
“BEN FARKLIYIM ve ETKİLERİMİN FARKINDAYIM”.

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları