61. yıldır Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz.

ÖZETLE TSKB

TSKB: Türkiye’nin güçlü ekonomik potansiyeli etrafında temellendirilen, eksiksiz ve uzun soluklu kurumsal stratejinin doğru ve ödünsüz icrasıyla yazılan bir sürdürülebilirlik öyküsü...

TSKB, Cumhuriyet dönemi ekonomik kalkınma sürecinin farklı evrelerinde önemli roller üstlenmiş, kaydettiği ekonomik, çevresel ve sosyal başarılar ile yerli ve yabancı paydaşlarının sürekli takdir ve desteğini kazanmıştır.

TSKB’nin öncü ve örnek çalışmaları Türk bankacılık sektöründe de pek çok “ilk”i işaret etmektedir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi alan ve Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip,
 • Financial Times- International Finance Corporation (IFC) “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık Ödülü”’nü, “Gelişmekte olan Ülkeler” kategorisinde Doğu Avrupa’da 2008, 2009 ve 2010 yıllarında üç kez üst üste kazanan,
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP FI) taahhütnamesini imzalayan,
 • 2006 yılından beri karbon ayak izini hesaplayan,
 • 2008 ve 2009 yıllarında karbon ayak izini silerek ilk “karbon nötr” banka olmayı başaran,
 • CDP (Karbon Saydamlık Projesi)’ye taraf olan,
 • WDP (Su Saydamlık Projesine)’nin Türkiye’de imzacısı ilk iki finansal kuruluştan biri olan,
 • GRI’ın raporlama ilkelerini paydaş olmak suretiyle destekleyen ve uygulayan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (Global Compact) Taahhüdü’nü imzalayan,
 • Tüm hizmet binalarında yenilenebilir enerji kullanan,
 • İki yıl içinde karbon ayak izini %68 azaltan,
 • www.cevreciyiz.com ve cevreciyiz.TV kanallarıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri toplumsal çevre bilincine destek veren

öncü banka hep TSKB’dir.

TSKB, Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankasıdır.
TSKB; kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, yatırım bankacılığı, kurumsal finansman hizmetleri, sermaye piyasası aracılık faaliyetleri, finansal kiralama (leasing) ve portföy yönetimi iş kollarında, geniş bir müşteri kitlesine katma değeri yüksek hizmetler sunmaktadır. TSKB, yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli kaynak, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Banka, verdiği tüm kredilerde çevresel ve sosyal etki boyutlarını dikkate almakta; uluslarüstü kuruluşlardan sağladığı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevre ve KOBİ kredileri ile farklı sektörlerdeki yatırımları desteklemektedir.

TSKB’nin hisselerinin %41,6’sı İMKB Ulusal Pazarında “TSKB” sembolü ile işlem görmektedir. Banka’nın ana hissedarı Türkiye İş Bankası Grubu’dur (%50,1).

TSKB'nin Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Banka'nın yurt içinde Ankara ve İzmir'de, yurt dışında ise Bahreyn'de birer şubesi bulunmaktadır.

Misyon
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için

 • Girişimcilere orta ve uzun vadeli finansman sağlamak.
 • Türkiye’de yatırım yapacak yabancı sermayeye en iyi yerel iş ortağı olarak destek vermek.
 • Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak,
 • Müşterilerimize özgün ve yaratıcı bankacılık çözümleri ve aracılık hizmetleri sunmak.
 • Çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza artan oranda katma değer yaratmak.
 • Çevreye saygılı bir bakış açısıyla sürdürülebilir bankacılık uygulamalarında öncü olmak.

Vizyon
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmak.

Güç Kaynakları

 • Güçlü sermaye yapısı ve ortakları,
 • uluslararası ve uluslarüstü fon sağlayıcı finans kuruluşları nezdinde güvenilir bir kurum ve tercih edilen bir iş ortağı olması,
 • düşük maliyetli, uzun vadeli fonlara erişme ve bu fonları kullandırmadaki yetkinlikleri,
 • uluslararası bankacılık ve finans standartlarında deneyim ve bilgi birikimine sahip profesyonel ve uzman insan kaynağı,
 • düşük operasyonel maliyetlerle geniş müşteri ağına ulaşma gücü,
 • güvenli ve çağdaş teknolojik altyapısı

TSKB’nin ana güç kaynaklarını oluşturmaktadır.

Hedefler

TSKB’nin kurumsal hedefi, ana iş sahasını oluşturan kurumsal krediler, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarındaki güçlü konumunu ve kârlılığını artırarak ileriye taşımaktır. TSKB, son yıllarda uygulamaya koyduğu proaktif iş stratejileri ile bu hedefine ulaşmıştır.

 • Önümüzdeki yıllarda, TSKB ekonomiye artan oranda kaynak aktarmaya ve Türk özel sektörünü desteklemeye kesintisiz olarak devam edecektir.
 • Ülkemizde gerçekleştirilen en büyük özelleştirmeler, kurumsal finansman işlemleri, şirket satın alma ve birleşme çalışmalarının değişmez adresi olan TSKB, önümüzdeki yıllarda da bu piyasalarda en aktif oyuncu olmaya devam edecektir.
 • TSKB, Türkiye’nin ihtiyacı olan sürekli ekonomik büyümeye katkıda bulunacak kaynağı yaratmak adına müşterilerine piyasanın en cazip finansman olanaklarını sunmayı kendine amaç edinmiştir. Banka, bu kapsamda uluslararası finans kuruluşları ve bankalar ile olan köklü iş birliğini artırarak sürdürmektedir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri sertifikasına sahip ilk Türk sermayeli banka olması, karbon ayak izini silmesi, sürdürülebilirlik raporu yayınlaması gibi ilkleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürülebilir bankacılık alanında yaptığı öncülüğe devam edecektir.

 

Bu bölümde:

 • 61 yıllık bir öykü
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için
 • “Hizmet bütünü” oluşturma stratejisi
 • TSKB’nin ana iş kolları

Bu bölümde:

 • Değer üretmek
 • Kiminle nasıl paylaştık?
 • Uluslararası ve ulusal alanda takdir
 • Yönetim adına: Genel Müdürümüz değerlendiriyor, Banka’nın geleceğine dair hedefleri açıklıyor.

Bu bölümde:

 • Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı: Sürdürülebilir bankacılık
 • “Doğru stratejiyi belirlemek, uygulamak ve sürekli geliştirmek” TSKB olarak sürdürülebilirlik konusundaki temel manifestomuz

Bu bölümde:

 • Paydaşların önemi ve değeri
 • Açık, dürüst ve samimi bir iletişim
 • Küresel ve ulusal inisiyatifler
 • Paydaşlarımız ne diyor?

Bu bölümde:

 • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bankacılık ürün ve hizmetleri
 • Tek hedef: Düşük karbon ekonomisi
 • Çevre üzerindeki etkileri yönetmek adına
 • Daha küçük bir karbon ayak izine doğru

Bu bölümde:

 • Kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum
 • Sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notu
 • Riskler ve politikalar
 • Çevresel risklerin önemi
 • Bankacılık Etik İlkeleri
 • Finansal suçlarla mücadele
 • Tedarikçiler: Dolaylı çevresel etki alanı

Bu bölümde:

 • En değerli varlığımız
 • Rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası
 • Çeşitlik ve fırsat eşitliği
 • Sistematik eğitim yaklaşımı
 • İşyerinde sıfır kaza seviyesi
 • Deniz yoluyla ulaşım

Bu bölümde:

 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı
 • 60 yıldır süren senfoni
 • Rüzgarın kanatları
 • cevreciyiz.TV
 • Türkiye’nin en zengin içerikli çevre portalı
 • İş birliği içinde olduğumuz STK’lar

Bu bölümde:

 • Bu rapor hakkında
 • GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı
 • G3.1 İçerik İndeksi
 • Online sürdürülebilirlik
 • Künye
 • İletişim ve hizmet kanalları