TSKB

TSKB Zaman Aşımı

2022 ve 2023 yılında zaman aşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacak listesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. Maddesine göre, yatırım kuruluşları nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğin 25. maddesinin 2.fıkrası gereğince bir sonraki takvim yılı içerisinde yatırım kuruluşları, nezdindeki zaman aşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak listesini Nisan ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde bir sonraki yıl sonuna kadar ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 2022 ve 2023 yılında zaman aşımına uğrayacak olanlar için tabloda belirtilen tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile genel müdürlüğümüze başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilecektir.

Sorgu Şekli